مسئول فنی آزمایشگاه

دکتر صالحه پیله چیان

سوپروایزر آزمایشگاه

اسماعیل کوچک نژاد

تلفن داخلی 138

آزمایشگاه بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه با وجود کارشناسان مجرب و باسابقه و با تکیه بر دستگاههای دقیق سعی در انجام دقیق آزمایشات دارد .

دراین واحد پذیرش به صورت سرپایی و بستری صورت می پذیرد

شروع پذیرش آزمایش های سرپایی همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح میباشد