اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستان کوثر دارای قسمت های زیر می باشد:

- 3 اتاق عمل

- اتاق ریکاوری

- پکینگ

- اتاق استریل

- اتاق پزشکان

انواع جراحی های زنان و زایمان ،ENT ،جراحی های عمومی و چشم در این مرکز انجام می شود.

 

سرپرستار اتاق عمل سرکار خانم پروانه زینعلی می باشد.