اورژانس

اورژانس بیمارستان کوثر شامل قسمت های زیر است

- اتاق تحت نظر خواهران و برادران

- اتاق احیا

- اتاق ویزیت پزشک عمومی

- اتاق پانسمان و بخیه

اورژانس این مرکز از سال 1393 با افتتاح ساختمان جدید در تمام اوقات شبانه روز به صورت تمام وقت با حضور پزشکان مجرب، در حال ارائه خدمات درمانی به مراجعه کنندگان می باشد.

سرپرستار اورژانس سرکار خانم فیروزه بلالی نژاد میباشد .