مسئول فنی تصویر برداری    

دکتر ژاله جمشیدی

سوپروایزر

رباب بهره ور

تلفن داخلی : 173 - 174

 
 

بخش تصویربرداری بیمارستان کوثر با پیشرفته ترین دستگاه رادیوگرافی و یک دستگاه سونوگرافی همه روزه در خدمت بیماران سرپایی و بستری    می باشد
انجام سونوگرافی با تعیین وقت قبلی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای بیماران سرپایی انجام می گردد
جهت تعیین وقت سونوگرافی همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 13:30 بعد ازظهر به واحد رادیولوژی مراجعه فرمائید