دیالیز

واحد دیالیز بیمارستان کوثر با داشتن 16 دستگاه فعال دیالیز به 57 بیمار نیازمند دیالیز در دو شیفت صبح و عصر و در موارد اورژانس در شیفت شب  خدمات ارائه می دهد.

این بخش در صورت هماهنگی قبلی و دریافت ساعت و روز پذیرش از بخش در تمامی روزها پذیرای بیماران بصورت میهمان می باشد .

تلفن پذیرش : 42133434 - 013

بخش دیالیز در شهریور ماه سال 1385 افتتاح شده است.

مسئول این واحد جناب آقای ناصر اعتضادی می باشد.