رسالت بیمارستان

Mission

بیمارستان کوثر با هدف تکمیل سطح مراقـبت های تخصصی خدمات درمانی با کیفیت و تضمین ارائه بهترین مراقبتهای درمانی در محیطی صمیمی و آرام برای مردم شریف آستانه اشرفیه راه اندازی گردیده است .
 
 
 
 
 
چشم انداز بیمارستان (Vision )
 ما برآنیم تا :

-      به عنوان تنها بیمارستان شهرستان آستانه اشرفیه و حومه با ارائه مراقبت های تخصصی با کیفیتی برتر و مناسب ترین هزینه شناخته شویم .

-      به عنوان یک بیمارستان خوب ارائه دهنده مراقبت های درمانی به بیماران توسط پزشکان و کارکنان انتخاب شویم .

-      دارای بالاترین سطح رضایت مندی برای مشتریان باشیم .

-      پیشتاز استفاده از فناوری های نوین خدمات درمانی و آموزشی باشیم .

-      سطح آگاهی و اطلاعات پزشکان و کارکنا ن بیمارستان را ارتقا ء بخشیم .

ارزش هایی که در این بیمارستان به آن پایبندیم ( Values )

-      توجه به بیمار و جلب رضایت مشتری

-      حفظ ایمنی بیماران و کارکنان

-      اعتقاد به هویت و کرامت انسانی

-      رعایت ارزش های اخلاقی و دینی

-      حفظ اسرار

-      رعایت عدالت

-      امانتداری

-      دوستدار محیط زیست