بخش زنان و زایمان
بخش زایمان بیمارستان کوثر در حال حاضر بعلت انجام عملیات بازسازی ساختمان اصلی ، بطور موقت در طبقه همکف در قالب سه اتاق 2 تخته و یک اتاق زایمان 2 تخته و NST در حال ارائه خدمت به مراجعه کنندگان گرامی می باشد .
ماما مسئول بخش سرکار خانم کلثوم خوشنود می باشد .
تلفن داخلی 123