اسامی پزشکان متخصص

متخصصین قلب

دکتر رضا افروز

دکتر رزا یزاف

دکتر روجا یحیی پور

 

متخصصین داخلی

دکتر علی سهراب خان

دکتر مریم هدایتی

دکتر رامین پور یوسف

دکتر شهرزاد طاهرزاده

 

متخصصین جراحی

دکتر بهاره خدمتکار

دکتر لیلا پرمهر یابنده

 

متخصصین زنان

دکتر فائقه صیاد نصیری

دکتر فاطمه فرجاد باستانی

دکتر نرجس حق جو

               دکتر زهرا حمیدی مدنی

 

متخصصین اطفال و نوزادان

دکتر علی ستوده

دکتر محمدعلی حقیقی

دکتر رضا اورنگ پور

دکتر علی نقی کریمی

 

 

 

متخصص گوش و حلق و بینی

 

دکتر رضوان روحی

 

 

متخصص جراح چشم

 

دکتر حنیف یحیی پور

 

 

متخصص ارولوژی

دکتر گلباغی

دکتر شجاعی

 

 

متخصص بیهوشی

دکتر امید رهنما

دکتر محمدخائف

دکتر هادی عطامنش

دکتر زهرا آدرنگ 

 

 متخصص ارتوپدی  

                   دکتر محمد خاک